NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Reševalna postaja Bled je bila ustanovljena leta 1955.

Površina območja, ki ga pokriva RP Bled, meri 640,94 km2, kar predstavlja 3 % celotne površine Slovenije. 57 % območja pokriva gozd. Značilnost terena so tri jezera ter otok. Ob posredovanju na Blejskem otoku je do leta 2010 prevoz ekipe NMP opravil policijski ali gasilski čoln, zaradi neoperativnosti policijskega pa zadnji dve leti samo gasilski. Zaradi posebnosti terena je potrebno dobro sodelovanje s službami, ki so v sistemu zaščite in reševanja: gasilci, gorska reševalna služba, podvodna reševalna služba, jamarska reševalna služba, policija idr.

Območje izvajanja NMP: UE Radovljica (Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Radovljica).
Število občanov na skupnem območju je 34.285. Skupno število naselij je 98. 59 % prebivalcev živi v nemestnih naseljih. Število tujih gostov je bilo leta 2004 268.588, število počitniških hiš je 2247 (cca. 90.000 ljudi). Velikost območja je 640,94 km2, skupna dolžina cest je 770,29 km. Gostota naseljenosti je 53 občanov/km2, najbolj oddaljen kraj, ki ga pokriva RP Bled, je Martinček na Jelovici – 60 minut v eno smer. Na območju se odvija veliko število javnih prireditev.

Vodja reševalne postaje: Mitja Kosič, dipl.zn.

Število izmen: 4
Število vozil za izvajanje NMP: 7
Število zaposlenih, ki se vključujejo v izvajanje NMP: 30
Število zaposlenih na reševalni postaji: 14

Vozni park šteje sedem vozil:
1X Vozilo urgentnega zdravnika VW Golf VUZ 1
5X Nujno reševalno vozilo VW Transporter NRV 1, NRV 2, NRV 3, NRV 4, NRV 6
1X Reševalno vozilo VW Transporter RV 5

Vsa vozila so opremljena v skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči in Pravilniku o prevozih pacientov. Vsa vozila imajo vgrajen sistem zvez zdravstva, ZARE, ZARE+ in DMR. Vozila, ki so namenjena nujnim posredovanjem imajo sistem za navigacijo v prometu in sledenje.

V enem letu opravimo okoli 5000 prevozov od tega  okoli 900 intervencij z značajem vitalne urgence.