Dejavnosti

Laboratorij

Odvzem bioloških materialov za preiskave izvajamo vsak delovni dan od 7:00 do 19:00 ure.
V poletnem času je urnik odvzemov bioloških materialov zaradi letnih dopustov spremenjen in sicer od 7.00 do 16.30 ure.

Laboratorij je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004).

DOVOLJENJE MZ št. 0600-16/2015-10