Dejavnosti

Fizioterapija

Na Fizioterapiji izvajamo storitve v obsegu in na način kot jih določajo pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in jih predpišejo izbrani ali družinski zdravniki oziroma zdravnice ali specialisti oziroma specialistke.

Sprejem pacientov: od ponedeljka do petka: 7.30 – 19.00

Odmor za malico: 11.00 – 11.30 in 16.00 – 16.30

Opombe delovnega časa: Od 2.8. do 20.8. 2021 fizioterapija dela samo dopoldan.


Naročanje
:

 • delovni nalog oddajte v recepciji (pripisana naj bo telefonska številka, na kateri ste dosegljivi ali elektronski naslov)
 • po elektronski pošti na naslov fizioterapija@zd-bled.si,originalni delovni nalog oddajte v recepciji ali pošljite po pošti
 • po pošti na naslov Mladinska cesta 1, 4260 Bled (pripisana naj bo telefonska številka, na kateri ste dosegljivi ali elektronski naslov)

 Informacije na tel: 045754031

 • Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti in velikega števila čakajočih pacientov, od vas pričakujemo, da se držite dogovorjenega termina za terapijo.
 • Prosimo, da na terapijo prihajate točno.
 • Na prvo obravnavo obvezno prinesite s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja.
 • Izpuščenih terapij se ne da prenašati izven dogovorjenega termina.

ODPOVED TERMINA

Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve
in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.


Poznejša odpoved termina je dopustna le iz vaših objektivnih razlogov, pri čemer ste dolžni razlog za odpoved sporočiti pisno.
Objektivni razlogi so:
·  nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
·  nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
·  smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Če na določen termin izvedbe zdravstvene storitve ne boste prišli oz. termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost),
smo vas dolžni črtati s čakalnega seznama, pri čemer bo vaša napotna listina prenehala veljati.
Na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri nas se lahko znova uvrstite šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni.


Zaposleni v ambulanti za fizioterapijo:

 • Nataša Lombar  Koselj, višja fizioterapevtka
 • Polona Oštir, višja fizioterapevtka
 • Mateja Pančur, dipl. fizioterapevtka
 • Maruša Lipanović, dipl. fizioterapevtka