OBVESTILA IN NOVICE

SLAVNOSTNO ODPRTJE NOVEGA PRIZIDKA ZD BLED

10. april 2024

S slavnostno prireditvijo smo danes na praznik občine Bled uradno odprli prizidek Zdravstvenega doma Bled, v katerem so urejeni prostori sodobne nujne medicinske pomoči in prostori za izvajanje zdravstvenega varstva otrok in mladine. Skupna naložba občin Bled in Gorje ter Osnovnega zdravstva Gorenjske je vredna skoraj 2,5 milijona evrov,  850 tisoč evrov sta občini uspešno pridobili na razpisu Ministrstva za zdravje.


Slavnostni trak so prerezali (z leve proti desni): direktor ZD Bled mag. Leopold Zonik, župan občine Bled Anton Mežan, državni sekretar MZ Marjan Pintar, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura, župan občine Gorje Peter Torkar; trak sta držali zaposleni medicinski sestri v ZD Bled Maša Lukan in Nataša Berce

"Prišel je težko pričakovani dan, dan, ko ob občinskem prazniku Bleda slavimo prelomni dogodek – odprtje prizidka ZD Bled, ki bo za dolgo zaznamoval razvoj zdravstva na tem območju.
Že pred več kot desetimi leti so se tako v Sloveniji, kot v Evropi pričele nakazovati težave pri zagotavljanju zdravstvenega osebja, še posebej zdravnikov. V ZD Bled smo se tega izziva pričeli zavedati že zelo zgodaj. Povezali smo se z Medicinskimi fakultetami v Ljubljani in Mariboru  in Fakulteto za zdravstvo na Jesenicah. Sami smo postali mentorji zdravnikom in medicinskim sestram. Pravočasno smo vzgojili nove specialiste družinske medicine, kot tudi srednje in diplomirane medicinske tehnike in sestre. Smo eni od redkih ZD v Sloveniji, kjer imajo vse občanke in občani zagotovljenega izbranega zdravnika in kjer vse dejavnosti osnovnega zdravstva delujejo v polnem zagotovljenem obsegu. Obenem smo spremljali tudi zahteve in želje novih, mlajših zdravstvenih delavcev po boljših pogojih dela, tako količinskih, kot prostorskih. Nenehni razvoj osnovnega zdravstva v Sloveniji je prinašal nove dejavnosti in nove zaposlitve, s tem pa tudi potrebe po novih prostorih. Obstoječa zgradba ZD Bled, ki je bila zgrajena leta 1967 za takratne potrebe zdravstva, je postala pretesna in nefunkcionalna. V času epidemije COVID 19, ki je zajela ves svet, Evropo in tudi nas, smo se odločili, da je potrebno ukrepati in pričeli smo načrtovati prizidek k obstoječi stavbi, ki bo omogočal nov pristop razporeditve zdravstvenih služb.
Sodobno službo nujne medicinske pomoči z dežurno službo smo locirali v pritličju z dovozom z glavne Prešernove ceste, prostore za otroke in mladostnike s podpornimi službami, pa v nadstropjih, ki imajo svoj, ločen vhod na severni strani stavbe s parkirišča. Na ta način smo prostorsko ločili urgentno medicino, pediatrijo in ostalo odraslo populacijo, ki ostaja v centralni stavbi.  Zavedamo se, da pandemija Covida ni bila zadnja in da nas v prihodnosti sigurno čakajo nove. Na Bledu smo se na ta izziv tako kadrovsko, organizacijsko, kot prostorsko pravočasno pripravili.
Našo odločitev smo predstavili arhitektki, ki je v kratkem času pripravila projektno nalogo z idejnimi načrti, kar smo predstavili občinskima svetoma Bleda in Gorij. Oba občinska sveta sta finančno konstrukcijo potrdila. Preko občinskega proračuna je Občina Bled kandidirala na razpis MZ RS za okrevanje in razvoj zdravstva – evropska sredstva. Na razpisu smo uspeli in pridobili sredstva v višini 850.640 €. Za ostala sredstva smo podpisali z občinama sporazum o delitvi sredstev, 50 % ZD Bled in 50 % obe občini v delitvenem deležu 74 % Bled in 26 % Gorje. Investicija se bo v celoti zaključila s preureditvijo izpraznjenih prostorov v prostore za 3 nove ambulante družinske medicine in referenčne sestre.
Za gradbeni del investicije je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje KOVINAR GRADNJE Jesenice. Z gradbenimi deli so pričeli oktobra 2022 in objekt dokončali v dogovorjenem roku brez podražitev. V letu in pol so dokončali gradbeno obrtniška dela v celotni površini 793 m2 za dogovorjeno ceno 1.719.000 €. Celotna investiciji prizidka z gradbeno dokumentacijo, nadzorom in opremo pa znaša 2,464.470 € in prav tako ni presegla dogovorjenih sredstev.
ZD Bled se je z Evropo povezal že pred vstopom Slovenije v Evropsko skupnost, saj že 28 let gostimo EURACT, zdravnike – učitelje družinske medicine Evrope. ZD Bled skupaj z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Katedro za družinsko medicino organizira letno konferenco, kjer obravnavamo aktualne teme, pomembne za delo v družinski medicini Evrope. Smo edini, kjer se ob pacientu v večjih skupinah pogovorimo o zadovoljstvu pacienta z zdravljenjem ter spoznavamo lokalni in slovenski zdravstveni sistem.
Bled je skupaj z Bohinjem in Gorjami svetovno znana in zaželena turistična destinacija. Tu se v turistični sezoni število ljudi, ki tu bivajo ali preživljajo prosti čas tudi potroji. Obenem je zaželen kraj za obisk mednarodnih konferenc in protokolarnih obiskov. Sodobna urgenca bo z reševalno službo, tako prebivalstvu tega območja, turistom in pomembnim gostom nudila varnost za oddih in ostale dejavnosti na tem območju. ZD Bled ponoči opravlja urgentno službo tudi za ZD Bohinj vse dni v letu, 2 krat tedensko pa tudi v popoldanskem času, ko v Bohinju ni zdravnika. Z reševalno službo vsa leta opravljamo nujne, nenujne in sanitetne prevoze za celotno UE Radovljica – občine Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica.
Menim, da smo tako prostorsko kot kadrovsko pripravljeni na izzive, ki so pred nami. Sedaj je na potezi MZ in država, da v prihodnosti uvrsti urgentno in dežurno Službo ZD Bled v sistem bodoče mreže urgence in NMP in za to delo zagotovi tudi priznan kader in sredstva.
Imeli smo srečo in hrabrost. Srečo, ker smo lahko kandidirali z vso potrebno dokumentacijo na evropska sredstva, brez katerih tega projekta ne bi bilo. In hrabrost, da smo ob rednem delu še snovali, usklajevali in gradili. Iskrena hvala prejšnjemu MZ pod vodstvom ministra dr. Janeza Poklukarja za odobritev sredstev in sedanjemu MZ za realizacijo finančne pomoči. Hvala prejšnjemu županu Janezu Fajfarju ter svetnicam in svetnikom prejšnjega sklica za umestitev projekta v občinski proračun. Hvala županu Bleda  Antonu Mežanu in županu Gorij Petru Torkarju ter svetnicam in svetnikom obeh občin za sofinanciranje. Hvala arhitektki Poloni Čeh za ustvarjen čudovit objekt,  ki se odlično poda k obstoječi stavbi in se kot beli biser čudovito vklaplja v prostor. Iskrena hvala gradbenemu podjetju KOVINAR GRADNJE z Jesenic, ki je svoje delo opravilo z odliko v dogovorjenem času, podjetju HI-PO Grosuplje  in LESKA Ljubljana za dobavljeno opremo ordinacij.  
Iskrena hvala tudi vodstvu OZG, direktorju Matjažu Žura in njegovi ekipi, ki so pomagali pri pravnih dokumentih, razpisih, pogodbah in finančnih tokovih te investicije. Hvala tudi  Trgovskemu podjetju Mercator za donacijo pri današnji pogostitvi. Neizmerna hvala Jadranki Torkar, ki je bila v projekt vpeta ves čas, ne glede na delovni čas. Brez nje bi bilo veliko težje. Bila je križišče vseh informacij, odlikuje jo sistematičnost, strokovnost in doslednost, vse za dosego končnega cilja.
Direktor ZD Bled Mag. Leopold Zonik, dr. med.
  

Novi prostori (krasijo jih ilustracije blejske slikarke Melite Vovk in njene hčerke Ejti Štih)
  

Zbrane sta nagovorila tudi oba župana. Župan Občine Bled Anton Mežan je povedal: »S slavnostnim odprtjem novih prostorov Zdravstvenega doma Bled smo dodali našemu občinskemu praznovanju piko na i. Taki dogodki so redki in zato sem toliko bolj hvaležen in ponosen na to investicijo, ki je pomembna ne le za občanke in občane ampak tudi vse številne obiskovalce Bleda

Tudi župan občine Gorje Peter Torkar ni skrival navdušenja: »Novi prizidek ZD Bled je velika pridobitev tudi za občino Gorje. Navdušen sem nad modernimi prostori in vsemi zaposlenimi v ZD Bled, kajti kaj pomaga hiša brez duše. Tukaj je duša in strokovnost.«

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura se je v svojem govoru zahvalil vsem, ki so prispevali k uspešni izvedbi projekta: zaposlenim za predanost, pacientom za zaupanje in občinama ter Ministrstvu za zdravje za uspešno sodelovanje. »Prepričan sem, da boste zaposleni v ZD Bled v novih prostorih lahko še bolje skrbeli za zdravje občank in občanov. Zavedamo se, da je zdravje največja vrednota, zato se v vseh organizacijskih enotah -to so vsi gorenjski zdravstveni domovi- trudimo, da bi bili uporabniki deležni celovite in kakovostne primarne zdravstvene oskrbe. Imamo nove programe kot je CDZO v ZD Škofja Loka, v teku je več investicij: prizidek ZD Tržič, prenova prostorov v ZD Kranj, izgradnja razvojne ambulante v vrtcu v Radovljici, v kratkem računamo tudi na SUC-a v Kranju in Škofji Loki.«

Slavnostnega odprtja se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Marjan Pintar: »Naj v imenu ministrice dr. Valentine Prevolnik Rupel in svojem imenu zaželim vsem, ki boste tukaj delali in sem prihajali, da se boste v teh prostorih dobro počutili. Kajti zdravstveni domovi so tisti del zdravstva, ki je najbližje ljudem. To dokazujete vsi, ki ste danes tukaj. Redko se zgodi, da se toliko ljudi zbere. To je vaš dom. V tak dom prihajamo res takrat, kadar potrebujemo pomoč. Verjamem, da se boste v teh novih prostorih počutili kot doma. Naj se tako počutijo tudi vsi, ki v teh prostorih delate, in pomagajo, da ohranite svoje zdravje, ali da pridobite nazaj zdravje, kadar nas za trenutek zapusti. Torej, naj bo uspešno delo, prostor pozitivne energije, naj bo tako lepo kot je danes tudi v prihodnje.  Lepo je slišati tudi to, da na Bledu ni velikih problemov s kadrom, ampak oprostite, saj smo na enem najlepših kotičkov tega sveta.«

Ob svečanem odprtju je pred novim prizidkom ZD Bled danes potekal tudi Dan zdravja. Za obiskovalce smo pripravili bogat spremljevalni program, ki jim bo v veliko korist pri krepitvi zdravja. 
 

  foto ZVC Bled

« nazaj na seznam