Obvestila

IZBIRA NOVEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA V ZAVODU OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

19. junij 2020

Spoštovani!

V skladu z določili Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2019, je bila sprejeto določilo, da zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 glavarinskih količnikov. Obveščamo vas, da v okviru zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske te vrednosti na dan 1. novembra 2020 po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje (objava 10.11.2020)* in podatkih Osnovnega zdravstva Gorenjske, še ne dosegajo naslednji zdravniki:

 
ZD KRANJ: 
- Dolinar Andreja, dr. med.

ZD JESENICE:
- Golja Mojca, dr. med.
- Neža Korošec, dr. med.

ZD BOHINJ:
- Rozman Maja, dr. med.

ZD BLED:
- Žnidaršič Petra, dr.med.


S spoštovanjem! 

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Direktor zavoda OZG

 
*Podatki ZZZS so dostopni na naslednji povezavi.

« nazaj na seznam